Sign-up for updates.

Be notified about new blog articles and website updates.

Featured   •  
Food Trucks v USA: Restaurace na kolečkách
Přečtěte si více
Rozdíly v označování času a čísel v USA a v České republice
V tomto příspěvku o zkušenostech Američana, který se přizpůsobil životu v České republice, se dozvíte, jak zajímavá je směsice čísel, jazyka a kultury. Zjistíte, jak každodenní činnosti, od sdílení času po nakupování, přinášejí díky jazykovým nuancím nová úskalí. Nejde jen o to naučit se jazyk - je to zároveň vzrušující cesta za novým pohledem na svět a interakcí s ním.
Český jazyk a kultura
Přečtěte si více
Malé kulturní rozdíly mezi českými a americkými restauracemi
Poznejte osobité stolovací zvyklosti a kulturní nuance České republiky, o které se s vámi podělí Američan. Seznamte se s frázemi a gesty, které se liší od amerických - od naznačení, že jste dojedli až po dávání spropitného. Poznávání těchto drobných, ale významných odlišností vám pomůže cítit se více propojeni s českou kulturou a zahrnout do svého života v zemi české kulinářské zážitky tak, abyste se v České republice cítili jako ve svém druhém domově.
Český jazyk a kultura
Přečtěte si více
Kulturní postřehy při navazování přátelství s Čechy
Začtěte se do vyprávění o mém putování za přáteli v srdci Evropy a proplouvejte se mnou labyrintem kultury i jazyka. Od navazování vztahů s českými rodinami až po dešifrování nuancí pomlk v rozhovorech - toto poznávání není jako jiné obvyklé tipy, jak získat nové přátele. Předkládám vám několik poznatků, které jsem získal na své cestě za touhou, abych se v České republice cítil "jako doma”.
Český jazyk a kultura
Přečtěte si více
Kulturní nuance sloves ‘like’ a ‘love’
Připojte se k Markovi a seznamte se s důležitým a vzrušujícím srovnáním anglických výrazů 'like' a ‘love’ a jejich českých ekvivalentů. Předkládá vám jednoduchý návod, jak se naučit oba jazyky, aby zmíněná slovesa citlivě reagovala na různé kontexty - zda se jedná o věci, jídlo, oblečení nebo osobní vztahy.
Český jazyk a kultura
Přečtěte si více
Kultura (a jazyk) cestování
Objevte zajímavé kulturní rozdíly mezi systémem pražské hromadné dopravy a ulicemi Seattlu, kde dominují automobily. Získejte přehled o nepsaných pravidlech a zvycích, které ovlivňují každodenní interakci v pražských autobusech, tramvajích a metru. Seznamte se se základními frázemi, které vám umožní vychutnat si nečekaný vhled do každodenního užívání jazyka pod vlivem místní kultury a zvyklostí.
Český jazyk a kultura
Přečtěte si více
Cukroví, dorty, koláče a chleba jako součást kultury
Článek pojednává o kulturních rozdílech v jídle mezi USA a Českou republikou. Mark začíná svou první zkušeností s návštěvou Prahy během Vánoc a rozdíly mezi americkým a českým vánočním cukrovím. Článek se zabývá tím, jak důležité je pochopit kulturní a kontextuálí rozdíly mezi jazyky s připomínkou, že je třeba být spíše "kulturní houbou" než pouhým překladatelem slyšeného.
Český jazyk a kultura
Přečtěte si více
Nečekaný vztah mezi českým jazykem a kulturou
Získejte hlubší porozumění tomu, jak jsou jazyk a kultura vzájemně propojené a zásadní. Mark se podělí o osobní zkušenost s životem v Praze, aby zdůraznil význam kontextu, kultury a jazyka. Jsou v ní uvedeny praktické tipy pro používání vhodných pozdravů v různých společenských situacích, které souvisejí s projevováním úcty a přátelskosti při překonávání kulturních rozdílů.
Český jazyk a kultura
Přečtěte si více
Osvojení jazyka versus učení se jazyku 
Z 1. kapitoly e-knihy "Překonejte 5 výzev pomocí 3 tajných strategií". Chcete se naučit nový jazyk? Nevíte, kterou studijní metodu použít? Potřebujete praktické rady, abyste se mohli jazyk naučit? Porozumět rozdílu mezi učením a osvojením jazyka je pro Latudio prvním a zásadním krokem. Tento článek vám pomůže pochopit, co to znamená osvojit si nový jazyk, jak to na to a ukáže vám některé techniky, které lze při studiu použít. Představí vám  pohledy různých expertů.
language acquisition
Přečtěte si více
Tajemství pro zlepšení poslechu
Máte problémy se slyšením a rozpoznáváním mluvených slov? Nedokážete určit, kde věta končí? Trvá vám příliš dlouho, než si poskládáte gramatická pravidla a slovní zásobu, abyste řekli větu? Pokud vám to zní povědomě, existuje tajemství, jak zlepšit porozumění poslechu.
listening comprehension
Přečtěte si více